Werkwijze

 

Hier vindt u een toelichting over diverse factoren die van invloed zijn op onze tarieven en werkwijze. Duurzame relaties en transparantie zijn voor ons van groot belang en daarom vinden wij het belangrijk u over de volgende zaken te informeren.

 

Het plannen van werkzaamheden, kleinere klussen en storingen

 

Wij voeren als installatiebedrijf diverse werkzaamheden uit. Werkzaamheden zoals bijvoorbeeld onderhoudsbeurten aan CV ketels kunnen worden gepland. Daarnaast zijn er klussen die 1 tot enkele uren in beslag nemen en de wat grotere projecten. Wij streven ernaar deze in overleg met u in te plannen. Wij kunnen niet altijd alles plannen en het is ook niet altijd mogelijk om telefonisch een inschatting te maken van de benodigde tijd. Daarnaast is er bij elke opdracht, of deze nu groot is of klein, tijd voor werkvoorbereiding en afhandeling nodig. U ziet alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren. Niet alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk, er zijn diverse voorbereidende werkzaamheden voordat een monteur bij u aan het werk kan. Het bestellen van de juiste producten, het instrueren van monteurs, administratieve afhandeling en het voorbereiden van de apparatuur. Houdt u er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal 0.75 uur factureren.

 

Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk binnen onze reguliere openingstijden. De aard van de werkzaamheden en de beschikbaarheid van onze servicemonteurs maken dat wij ook buiten de reguliere openingstijden dringende storingen verhelpen. Als u een onderhoudscontract heeft zullen bij. CV storingen de afspraken gelden van het onderhoudscontract. Bij overige storingen gelden onze standaard tarieven, maar in ieder geval minimaal de toeslagen conform de CAO Kleinmetaal. Daarnaast hanteren wij géén voorrijkosten. Wij berekenen de reistijd als werktijd. Bij storingen buiten de reguliere werktijden wordt de reistijd gerekend vanaf de woonplaats van de monteur.

Bij rioolverstoppingen komen in de regel 2 monteurs. Onze ervaring heeft geleerd dat dit de verstandigste en uiteindelijk ook de meest economische aanpak is. Bij afspraken wordt een dag(deel) of een tijd(blok) met u afgesproken. Dit betreft de aankomsttijd van de monteur. De duur van de werkzaamheden kan dus buiten deze aankomsttijd vallen.

Benodigd materiaal in de auto

 

Onze monteurs hebben een beperkt assortiment materiaal en materieel in hun auto, ons complete assortiment is uiteraard veel uitgebreider. Wij wegen zoveel mogelijk af welke materialen er extra meegenomen moet worden om uw werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat een monteur terug moet naar de zaak om het juiste materiaal op te halen. Ook kan het voorkomen dat onderdelen besteld moeten worden. Indien materiaal nodig is wat wij zelf op voorraad hebben in ons magazijn, kan ervoor gekozen worden dit op uw adres te bezorgen, zodat de monteur zoveel mogelijk verder kan met de werkzaamheden. Dit valt onder het reguliere werk. Uiteraard zullen wij dit zoveel mogelijk trachten te voorkomen.

Speciaal gereedschap

 

Het komt voor dat specialistische gereedschappen als de hogedruk riool ontstopper of bijvoorbeeld een camera worden gebruikt. Het gebruik van dit soort gereedschappen wordt aan u doorberekend.

 

Bijdragen in autokosten

 

Wij berekenen géén voorrijkosten, reistijd wordt berekend als arbeidstijd. Ons uitgangspunt is u niet separaat te belasten voor autokosten. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat wij hiertoe toch gedwongen worden.

 

Tarieven

 

Onze tarieven worden in de regel jaarlijks aangepast. Dit volgens de geldende indexering, wetgeving en CAO. Tussentijdse aanpassingen van de CAO, wetgeving en bijzondere omstandigheden maken het soms onvermijdelijk deze eerder dan het volgende kalenderjaar door te voeren. Het is algemeen bekend dat er een tekort is aan technisch personeel. En omdat er steeds minder belangstelling is voor technische beroepen, zal dit in de toekomst alleen maar toenemen. Ook worden er steeds meer eisen gesteld, zowel aan onze medewerkers, onze apparatuur als aan onze bedrijfsprocessen. Installaties worden steeds slimmer, en vanuit de wetgeving hebben we met verplichtingen te maken. Er moet veel worden bijgeschoold om adequaat te kunnen installeren, onderhouden en repareren. Deze kosten kunnen van invloed zijn op onze tarieven.